Végleges gázminőségi adatok

A végleges gázminőség adatokat minden hónap 10. naptári napjáig tesszük közzé a megelőző hónapra vonatkozóan.
A menüpont segítségével megtekinthetők a Rendszerirányítótól származó gázminőségi adatok, melyet az újrafelosztási eljárás során használunk fel. Az adatok az egyedi átadóállomások végleges gázminőségi paramétereit tartalmazzák, összevont átadó esetén súlyozott átlag fűtőérték, valamint súlyozott átlag égéshő értékekkel.
Az egyes átadók végleges gázminőségi adatai maximum egy hónapos intervallumra, 2 évre visszamenőleg kérdezhetők le. A lekérdezés a dátum intervallum megadása után indítható el. Amennyiben gázátadó állomás nem kerül kiválasztásra az összes átadó listázásra kerül. Egy napnál hosszabb intervallum kiválasztása esetén, az adatok ideiglenes tárhelyre kerülnek fel, melynek a letöltéséhez a linket e-mailben küldjük meg.
Az aktuális hónap végleges gázminőségi adatai a következő hónap 10-én 12:15 órától kérdezhetők le Informatikai Platformunkon.