Regisztráció

1.Fogyasztók

1.1.Regisztráció

A regisztrációt a főoldalon a Regisztráció menü alatt lehet kezdeményezni Fogyasztóként

Regisztrációs űrlap kitöltése:

Név: Fogyasztó neve, természetes személy vagy cégnév

Fogyasztási hely címe: Telephely, fogyasztási hely címe

POD azonosító: A fogyasztási hely 39N050 kezdetű, összesen 16 karakterből álló azonosítója. A regisztráció során elég egy POD azonosítót megadni. A regisztráció elfogadása után a fogyasztóhoz tartozó összes POD hozzárendelésre kerül.

Kapcsolattartó neve: A regisztrációs űrlapot kitöltő neve, szerződéses kapcsolattartója

Telefonszám: Kapcsolattartó telefonos elérhetősége

E-mail cím: A Portálra való bejelentkezéshez használt e-mail cím. Erre az e-mail címre kerül kiküldésre az elő-regisztrációs adatlap, regisztrációs értesítők, több napos lekérdezések értesítői. Egy e-mail címmel csak egy regisztráció kezdeményezhető.

Jelszó: Ezzel a jelszóval és a megadott e-mail címmel tud belépni a portálra a regisztráció elfogadása után. A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia. A jelszónak tartalmaznia kell az alábbiak közül legalább hármat: - az angol ABC kisbetűit (a..x), kivéve a "z"-t és "y"-t - az angol ABC nagybetűit (A..X), kivéve a "Z"-t és "Y"-t - tízes számrendszer számait (1..9) - speciális karaktert !#$%&()*+,-.:;>=

A regisztrációs űrlap kitöltése után a rendszer egy elő-regisztrációs adatlapot küld a regisztrációs e-mail címre, amit aláírva, amennyiben lehetséges bélyegzővel ellátva, elektronikusan fel kell tölteni a Platformra a kiküldött linken keresztül, pdf formátumban.

Az elő-regisztrációs űrlap újraküldhető a belépés menüpontban a Regisztráció véglegesítés email újraküldése linkre kattintva és a regisztrációs e-mail címet megadva. Kérjük ellenőrizze levelező rendszerét amennyiben nem kapta meg az űrlapot. A .pdf melléklettel beérkező leveleket egyes levelező rendszerek hibaüzenet nélkül törlik.

Az adatok és a visszaküldött adatlap ellenőrzése után, a regisztráció elfogadásra vagy elutasításra kerül indoklással.


1.2.Jogosultságok

A fogyasztók a regisztráció elfogadása után az alábbi jogosultságokkal rendelkeznek a publikus adatok elérésen túl

A hozzá tartozó POD-ok távmért órai adatai, Regisztrációhoz kötött szolgáltatások menüpont – Távleolvasott óránkénti adatok menü

A hozzá tartozó POD-ok kapacitás adatai, Regisztrációhoz kötött szolgáltatások menüpont – Kapacitás adatok menü

Képviselők kijelölése: Az üzleti partner jogosultságot adhat a Portálon előzetesen regisztrált és egyedi azonosítóval rendelkező képviselőknek.

2.Képviselők

2.1.Regisztráció

A regisztrációt a főoldalon a Regisztráció menü alatt lehet kezdeményezni Képviselőként

Regisztrációs űrlap kitöltése:

Név: Képviselő neve, személynév, vagy cégnév

Lakcím: Képviselő lakcíme, Cég székhelye

Telefonszám: Képviselő telefonos elérhetősége

E-mail cím: A Portálra való bejelentkezéshez használt e-mail cím. Erre az e-mail címre kerül kiküldésre az elő-regisztrációs adatlap, regisztrációs értesítők, több napos lekérdezések értesítői. Egy e-mail címmel csak egy regisztráció kezdeményezhető.

Jelszó: Ezzel a jelszóval és a megadott e-mail címmel tud belépni a portálra a regisztráció elfogadása után. A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia. A jelszónak tartalmaznia kell az alábbiak közül legalább hármat: - az angol ABC kisbetűit (a..x), kivéve a "z"-t és "y"-t - az angol ABC nagybetűit (A..X), kivéve a "Z"-t és "Y"-t - tízes számrendszer számait (1..9) - speciális karaktert !#$%&()*+,-.:;>=

A képviselők csak a regisztráció véglegesítéséről kapnak értesítést.

A képviselők a regisztrációjuk elfogadó üzentében egy egyedi azonosítót kapnak, melynek segítségével a fogyasztók kiválaszthatják őket a regisztrált képviselők listájából. A kód egy K karakterrel kezdődő 6 számjegyből áll. pl.: K000111.


2.2.Jogosultságok

A képviselők csak azon POD-ok adatait láthatják, melyekhez a fogyasztók hozzárendelték őket. A hozzárendelt POD-ok esetében az alábbi adatokat érhetik el:

A hozzá tartozó POD-ok távmért órai adatai, Regisztrációhoz kötött szolgáltatások menüpont – Távleolvasott óránkénti adatok menü

A hozzá tartozó POD-ok kapacitás adatai, Regisztrációhoz kötött szolgáltatások menüpont – Kapacitás adatok menü


3.Kereskedők

3.1.Regisztráció

A Kereskedők regisztrációját a Platform adminisztrátora végzi el, a kereskedő által megadott e-mail címmel.

A megadott e-mail címre kiküldött értesítésben a regisztráció véglegesítéséhez küldött linkre kattintva a megjelenő űrlap kitöltésével véglegesíthető a regisztráció.

A regisztrációs e-mail cím és a Kereskedő EIC kódja nem szerkeszthető.

Űrlap kitöltése:

Név: Kapcsolattartó, regisztrációt végrehajtó neve

Cég: Földgáz-kereskedelmi engedélyes neve

Telefonszám: Kapcsolattartó telefonos elérhetősége


3.2.Jogosultságok

Egyetemes szolgáltatói riport lekérdezésére csak egyetemes szolgáltatók jogosultak.

Minden Kereskedő rendelkezi az alábbi jogosultságokkal:

A hozzá tartozó POD-ok távmért órai adatai, Regisztrációhoz kötött szolgáltatások menüpont – Távleolvasott óránkénti adatok menü

A hozzá tartozó POD-ok kapacitás adatai, Regisztrációhoz kötött szolgáltatások menüpont – Kapacitás adatok menü

Gázátvételi ügyelet megtekintése: Kereskedő menü – Gázátvételi ügyelet menü. A Gázelosztási csoport készenléti rendjét legkésőbb a készenléttel érintett hónapot megelőző hónap utolsó munkanapján tesszük közzé. A havi ügyeleti rend a Letölthető készenléti ügyelet linken érhető el.

Új felhasználó létrehozása. A Kereskedő jogosult a munkatársak számára további felhasználók hozzárendelésére az új felhasználó nevének és e-mail címének magadásával. Csak olyan e-mail cím megadása lehetséges, amivel még nem regisztráltak a Platformon semmilyen más felhasználóként. Kereskedő menü - Új felhasználó létrehozása. A menüpontban meg kell adni a munkatárs nevét és regisztrációs e-mail címét, majd a felhasználó meghívása gombra kattintva a felhasználnak kiküldésre kerül az új al-felhasználó regisztrációs e-mail címére egy véglegesítő link. A linkre kattintva az al-felhasználó a regisztráció véglegesítése űrlapon megadja a nevét, telefonszámát és a jelszavát, majd megerősíti a regisztrációt. Ezután az új al-felhasználó be tud lépni a regisztrációs e-mail címével és jelszavával a Portálra. Az összes kereskedői jogosultsággal rendelkezik, kivéve az új felhasználó hozzáadása és az admin felhasználók szerkesztése jogosultságokat.

Admin felhasználók szerkesztése. Kereskedő menü – Admin felhasználok menüben az al-felhasználók listája található. A műveletek oszlopban a szerkesztés linken az al-felhasználó neve, telefonszáma és e-mail címe szerkeszthető. Figyelem! Az e-mail cím megváltoztatásával az új e-mail címmel tud csak bejelentkezni az al-felhasználó. Az al-felhasználóknak az új felhasználó hozzáadása és az admin felhasználók szerkesztése funkció nem elérhető.